Μάθημα στο τραπέζι

Μάθημα στο τραπέζι, χωρίς θρανία το ένα πίσω από το άλλο, αλλά με όλους στην πρώτη...

Φροντιστηριακά βοηθήματα

Στο Θ+Π παρέχουμε δωρεάν μια ολοκληρωμένη σειρά φροντιστηριακών βιβλίων...

προσομοίωση εξετάσεων

Βασική παράμετρος της φιλοσοφίας μας, είναι τα 3ωρα 15ήμερα γραπτά...

καταρτισμένοι καθηγητές

Στο Θ+Π διδάσκουν ενημερωμένοι και καταρτισμένοι καθηγητές...