Στο Θ+Π παρέχουμε δωρεάν μια ολοκληρωμένη σειρά φροντιστηριακών βιβλίων – βοηθημάτων επιμελημένα από τους καθηγητές. Τα βοηθήματα αυτά καλύπτουν τις ανάγκες μελέτης του μαθητή σε κάθε μάθημα και οργανώνουν ουσιαστικά το διάβασμά του, χωρίς να χάνεται στην πληθώρα των εξωσχολικών βιβλίων.

Είναι καλαίσθητα ευανάγνωστα και σωστά επιμελημένα από τους έμπειρους καθηγητές μας. Είναι «βγαλμένα μέσα από την τάξη» και υποστηρίζουν άριστα τις ανάγκες του μαθήματος. Συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές μας. Μέσα από τη διαρκή αξιοποίησή τους στην τάξη διασφαλίζουμε τη συνεχή τους βελτίωση και την επιστημονική τους αρτιότητα.  

Ο μαθητής δεν έρχεται στο μάθημα απλά για να παρακολουθήσει τον καθηγητή του να λύνει κάποια θέματα από «σκόρπιες» σημειώσεις γραμμένες στο χέρι. Παρακολουθεί ένα μάθημα άρτια οργανωμένο βασισμένο στο βοήθημά του. Οι ασκήσεις και τα θέματα που περιέχονται σε αυτό είναι χωρισμένα σε ομάδες. Σε κάθε μάθημα με βάση το βοήθημα:

Εξηγούμε στον μαθητή τη μεθοδολογία, δηλαδή τον τρόπο αντιμετώπισης παρόμοιων θεμάτων.

Λύνουμε τα παραδείγματα που υπάρχουν στο βοήθημα ώστε να δει στην πράξη την εφαρμογή της μεθόδου.

Παίρνει για το σπίτι αντίστοιχα θέματα για να εξασκηθεί ο ίδιος ώστε να μάθει να τα λύνει μόνος του.

Στο επόμενο μάθημα διορθώνουμε μια προς μια όλες τις ασκήσεις που είχαν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές από τη μελέτη τους στο σπίτι.

Μέσα από τον οργανωμένο αυτόν τρόπο διδασκαλίας, η αποστολή μας είναι να εκπαιδεύσουμε τον μαθητή να αντιμετωπίζει γραπτές εξετάσεις.