Μάθημα στο τραπέζι, χωρίς θρανία το ένα πίσω από το άλλο, αλλά με όλους στην πρώτη σειρά,   όπως κάθεται μια ζεστή παρέα, συζητά, αποφασίζει και δημιουργεί. Ένας μοντέρνος τρόπος διδασκαλίας με τον καθηγητή στο κέντρο και τους μαθητές γύρω από ένα πολυγωνικό τραπέζι. Με αυτόν τον τρόπο, ο καθηγητής βρίσκεται μπροστά σε κάθε μαθητή και σε άμεση επαφή μαζί του. Συνδυάζεται έτσι η ομαδική δουλειά με την εξατομικευμένη βοήθεια όποτε αυτή είναι αναγκαία.