Βασική παράμετρος της φιλοσοφίας μας, είναι τα 3ωρα 15ήμερα γραπτά διαγωνίσματα, στα οποία συμμετέχουν οι μαθητές μας.

Είναι θεσμός στο Θ+Π. Πραγματοποιούνται μέχρι και 20 γραπτά διαγωνίσματα προσομοίωσης, σε κάθε τάξη του λυκείου, εκτός των ωρών διδασκαλίας, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τα διαγωνίσματα αυτά:

Είναι αφορμή για επανάληψη: Η ύλη στην οποία διαγωνίζονται οι μαθητές είναι αυτή που έχει διδαχθεί από την αρχή της χρονιάς.

Μαθαίνουν να γράφουν: Οι μαθητές συνήθως έχουν χαμηλότερες επιδόσεις στις γραπτές δοκιμασίες απ’ ότι στα  προφορικά. Αρκετές φορές έχουν την εντύπωση ότι απάντησαν σωστά σε ένα ερώτημα στο οποίο έχουν περιγράψει τη λύση ή δεν την έδωσαν με τη σαφήνεια που έπρεπε. Με τη σειρά αυτή των διαγωνισμάτων προσομοίωσης, εκπαιδεύονται να γράφουν σωστά.

Συμμετέχουν ενεργά – συνηθίζουν στην ιδέα των εξετάσεων : Αποτελούν εξοικείωση με την εξεταστική φιλοσοφία των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς για όλες τις τάξεις το ύφος των θεμάτων είναι όπως ακριβώς αυτό των πανελληνίων εξετάσεων. Κάθε μαθητής, λοιπόν, διαγωνίζεται την ίδια ώρα, στα ίδια θέματα, στον ίδιο χώρο, και μακριά από την άνεση και χαλαρότητα του σπιτιού του, σε κοινά θέματα που επιμελούνται οι καθηγητές του Θ+Π. Έτσι προετοιμάζεται και ψυχολογικά για την ιδιαιτερότητα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Μαθαίνουν να διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο τους: Τα θέματα σε ένα γραπτό διαγώνισμα πρέπει να απαντηθούν στον προβλεπόμενο χρόνο, που αποτελεί και επιπλέον παράμετρο δυσκολίας σε κάθε διαγώνισμα.

Τα διαγωνίσματα αυτά διορθώνονται από τους καθηγητές του Θ+Π και στη διάρκεια του μαθήματος δίνονται οι σωστές απαντήσεις και συζητιούνται αναλυτικά με τον καθένα τα λάθη και οι παραλήψεις τους.