β' λυκείου / ανθρωπιστικές σπουδές


 

β' λυκείου / θετικές σπουδές

3ωρα διαγωνίσματα ανα 15ημερο σε ώρες εκτός μαθημάτων