Στο γυμνάσιο ή ακόμα και στο δημοτικό η βοήθεια με ιδιαίτερα μαθήματα καλύπτει συνήθως τις περιστασιακές ανάγκες των μαθητών για το σχολείο.

Στο λύκειο, όμως, ο μαθητής έχει ανάγκη από μια οργανωμένη υποστήριξη προσαρμοσμένη στις αυστηρότερες απαιτήσεις του νέου του σχολείου. Στο λύκειο ο μαθητής χρειάζεται να προετοιμαστεί σωστά στα βασικά μαθήματα όχι πάνω στην ανάγκη να λύσει κάποια αδυναμία του μόνο, αλλά να εκπαιδευτεί πριν δημιουργηθούν προβλήματα. Η γνώση δεν κατακτιέται κατά παραγγελία στην Γ’ τάξη του λυκείου. Η γνώση και τελικά η επιτυχία χτίζεται βήμα – βήμα σε όλες τις τάξεις της εκπαίδευσης ενός μαθητή.

Βασική προτεραιότητα είναι η ένταξη του μαθητή σε ένα ομοιογενές και ανταγωνιστικό τμήμα. Στο Θ+Π τα τμήματα είναι κλειστά έως 5 ατόμων και δομούνται με μόνο κριτήριο τους βαθμούς των μαθητών. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κλειστής αυτής ομάδας εργασίας είναι πολλά και αδιαμφισβήτητα:

Συναγωνισμός – σύγκριση: Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ο κάθε μαθητής ασυναίσθητα συγκρίνει τον εαυτό του με τους συμμαθητές του. Κάθε σωστή ή λανθασμένη απάντηση που δίνει βοηθούν τον μαθητή να αντιληφθεί το επίπεδο των γνώσεων του και να διαπιστώσει τις τυχόν ελλείψεις του. Ο μαθητής έτσι συγκρίνεται και αυτοπροσδιορίζεται με μέτρο σύγκρισης τους συμμαθητές του, με τους οποίους τελικά θα συναγωνιστεί στο τέλος. Με τον τρόπο αυτό βρίσκεται σε μια διαρκή εγρήγορση που τον βοηθά να βελτιώνεται συνεχώς.

Ο μαθητής μαθαίνει και από τον συμμαθητή του: Κάθε απορία που διατυπώνεται στο τμήμα  από ένα μαθητή, είναι συνήθως και απορία των υπόλοιπων. Κάθε γνώμη μαθητή σε ένα θέμα που αφορά το μάθημα βάζει τους υπόλοιπους συμμαθητές σε διαδικασία προβληματισμού ή στη διατύπωση της απάντησης εφόσον κάποιος τη γνωρίζει. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι με αυτόν τον τρόπο κάθε μέλος της κλειστής αυτής ομάδας κρίνει, εξετάζει κάτι που ενδεχομένως να μην είχε σκεφτεί. Έτσι, καθένας, δε μαθαίνει μόνο από τον καθηγητή, αλλά και από τους συμμαθητές του.

Περισσότερες απόψεις – καλύτερο αποτέλεσμα: Το μάθημα δεν είναι ένας μονότονος μονόλογος του καθηγητή με ακροατές τους μαθητές του. Στο μάθημα γίνεται συζήτηση σε κάθε θέμα με τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά. Έτσι με το διάλογο που δημιουργείται αντιλαμβάνεται ο μαθητής καλύτερα το λόγο για τον οποίο προέκυψε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που συζητήθηκε στην ομάδα.

Ζεστό κλίμα: Πολύ συχνά σε συνθήκες εξατομικευμένης παροχής ιδιαίτερων μαθημάτων στον προσωπικό χώρο του μαθητή, χωρίς την επαφή με άλλους συμμαθητές, δημιουργούνται συνθήκες μονοτονίας, κούρασης, απομόνωσης. Στο Θ+Π έρχεται ο μαθητής γνωρίζοντας ότι θα συναντήσει εδώ και τους συμμαθητές του. Δεν αισθάνεται μόνος, επικοινωνεί με αυτούς, αναπτύσσει σχέσεις με τρόπο εποικοδομητικό. Ιδιαίτερα σε περιόδους κούρασης το ζεστό κλίμα που αναπτύσσεται στην ομάδα λειτουργεί και ως παρότρυνση για τη συνέχεια της προσπάθειας.